top of page
IMG_6477.HEIC

Rakkertraining
weerbaarheidstraining voor kleuters en hun ouders

Omwille van de stijgende vraag naar weerbaarheidstrainingen voor jongere kinderen organiseert Praktijk Groei sinds kort nu ook een weerbaarheidstraining voor kleuters die geboren zijn in 2018 en 2019. De rakker training is gebaseerd op de methodiek van Rots en Water (lees er hier meer over) en is afgestemd op de jonge leeftijd van de kinderen. Concreet wil dit zeggen dat elke kleuter tijdens de training vergezeld wordt van 1 ouder en dat de training een speelse en actieve insteek heeft.

De training wordt gegeven door Sarah Schelstraete, geaccrediteerd Rots en Water trainer, pedagoog en leerkracht.

Rots en Water?

Rots en Water is een methodiek voor psychofysieke weerbaarheidstraining waarin kinderen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen. De effectiviteit van de methodiek werd reeds door verschillende wetenschappelijke onderzoeken bevestigd. Het programma behandelt 5 onderwerpen: zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfcontrole, zelfverdediging en weerbaarheid.

In de rakker training focussen we ons voornamelijk op een aantal basisthema's:

  • Stevig staan

  • Focussen

  • Fijn contact hebben met anderen

  • Jezelf durven tonen

  • Rekening houden met anderen


De rakker training vormt de ideale opstap om later door te stromen naar de weerbaarheidstraining voor lagere schoolkinderen. In de training voor lagere schoolkinderen gaan we dieper in op de begrippen Rots en Water. Rots staat voor opkomen voor jouw eigen wensen, noden en overtuigingen, Water staat voor op een verbindende manier rekening houden met anderen. Zowel de Rots- als de Waterhouding zijn essentieel in het dagelijks leven. In de training voor lagere schoolkinderen worden de deelnemers dan ook uitgenodigd om een balans te vinden tussen beide houdingen.

Voor wie?

De rakker training is toegankelijk voor kinderen geboren in 2018 en 2019. Voor afwijkingen qua geboortejaar, gelieve eerst contact op te nemen alvorens jouw kind in te schrijven.

Elk kind wordt tijdens de training begeleid door 1 ouder die ook de volledige training mee volgt. Verder worden geen specifieke criteria gehanteerd. De opzet is dat kinderen met verschillende noden en hun ouders met elkaar in verbinding worden gebracht en deze verschillen leren appreciëren.

Praktisch

De training bestaat uit 4 ouder-kind sessies die doorgaan in de polyvalente zaal van Sportcomplex Palaestra (Deinze), en dus niet in de praktijk zelf. De kostprijs bedraagt 136 euro per ouder-kind duo voor de volledige training.

De vormgeving als ouder-kind training is uniek en biedt in de context van de weerbaarheidstraining diverse voordelen:

  • Dankzij de aanwezigheid van een ouder voelt jouw kind zich veiliger in de nieuwe groep.

  • Door de aanwezigheid van een vertrouwd persoon is het voor jouw kind laagdrempeliger om zich open te stellen en zal het waarschijnlijk makkelijker en sneller tot leren komen.

  • Tijdens de rakker training doen jullie als ouder-kind duo heel wat oefeningen samen, waardoor we ook inzetten op het versterken van de verbinding tussen jezelf als ouder en jouw kind.

  • Als ouder beleef je de training van op de eerste rij. Je weet wat aan bod kwam en waarop we samen oefenden. Hierdoor kan je als ouder na de training makkelijker refereren naar de oefeningen uit de rakker training. Op die manier help je jouw kind om de transfer te maken van het geleerde tijdens de training naar andere contexten buiten de training.

Data

De sessies gaan door op vrijdag 26 april, 3, 17 en 24 mei '24, telkens van 16.30u tot 17.30u.

Ik heb interesse in de weerbaarheidstraining

Bedankt voor jouw interesse in de Rots en Water weerbaarheidstraining! Van zodra er een nieuwe training doorgaat, word je hierover als eerste ingelicht.

Lijkt deze weerbaarheidstraining interessant voor jouw zoon of dochter, maar past de eerstvolgende training niet in jullie agenda of is de training reeds volzet? Laat via onderstaand formulier jouw contactgegevens achter en word zo als eerste op de hoogte gebracht van zodra een nieuwe training doorgaat.

bottom of page