top of page

meer weerbaarheid op school
volgens de methodiek van  Rots en Water

Investeert jullie schoolteam graag in meer weerbaarheid voor de kinderen op jullie school? Hierbij help ik graag door op jullie school langs te komen voor een weerbaarheidsworkshop of -training. Zowel de workshops als de trainingen zijn gebaseerd op de evidence based methodiek Rots en Water. Hieronder verduidelijk ik wat dit precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn.

 

Heb je interesse in een workshop en/of training op jouw school? Heb je vragen? Wens je meer informatie?

 

Wat is Rots en Water?


Rots en Water is een psychofysieke sociale competentie training en richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Hiermee voorkomen en/of verminderen we problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien kinderen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan kinderen met elkaar om).

 

De effectiviteit van Rots en Water in het onderwijs is meermaals bewezen in verschillende grootschalige wetenschappelijke onderzoeken.

Waarvoor staan de concepten 'Rots' en 'Water'?

Rots staat voor eigen grenzen kunnen aangeven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen respecteren.

 

Doorheen de training worden de kinderen uitgenodigd om een balans te vinden tussen Rots en Water. De kinderen leren het Rots en Waterconcept hanteren en krijgen zo meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Op die manier slagen ze er steeds vaker in om weloverwogen beslissingen te nemen in het dagelijks leven.
 

Op welke thema's steunt Rots en Water?

Weerbaarheid

 • omgaan met pestgedrag

 • omgaan met groepsdruk

 • voor zichzelf opkomen

 • eigen grenzen bewaken

 • gemakkelijk(er) contact leggen met anderen

Zelfvertrouwen

 • eigen sterktes benoemen

 • onzekerheden overwinnen

 • eigen grenzen verleggen

 • meer initiatief nemen

 • zich minder angstig voelen bij nieuwe opdrachten

Zelfcontrole

 • conflictsituaties uit de weg gaan

 • omgaan met frustraties en teleurstellingen

 • innerlijke rust bewaren

 • grenzen van anderen respecteren

 • eigen grenzen correct aangeven

Zelfrespect

 • voor de eigen mening opkomen

 • neen zeggen

 • eigen grenzen respecteren

 • voor jezelf kiezen

 • Rots en Water keuzes maken

Hoe ziet een sessie eruit?


Een workshop of training bestaat uit het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdsgenoten. De motivatie en betrokkenheid van de kinderen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke sessie worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken.

Wie is de trainer?


De workshops en trainingen worden gegeven door mezelf, Sarah Schelstraete.

 

Ik ben geaccrediteerd Rots en Water trainer sinds 2019, maar daarnaast ben ik ook afgestudeerd als onderwijspedagoog (2013) en ben ik leerkracht lager onderwijs (2010). Ik heb ervaring in het onderwijs als leerkracht, zorgcoördinator, orthopedagoog en ondersteuner. In mijn hoofdberoep ben ik momenteel aan de slag als pedagogisch trainer bij kinderen met gedragsproblemen. 

 

Formules

Workshop Rots en Water met de klasgroep

Op vraag van scholen kom ik langs voor een één- of tweedelige workshop omtrent diverse thema's. Onderwerpen waarrond we kunnen werken zijn onder meer groepsdynamiek, klassfeer, pesten, zelfvertrouwen, veerkracht, enz. Het is mogelijk om deze workshop voor één of meerdere klasgroepen aan te vragen.

 

Een workshop kan geboekt worden voor klasgroepen van de derde kleuterklas en alle klasgroepen uit de lagere school.

 

Praktisch:

 • Een workshop duurt 75 minuten.

 • De kostprijs van 1 workshop bedraagt €175 (incl. BTW, excl. vervoerskosten).

 • Jullie voorzien zelf een geschikte ruimte waarin de workshop kan doorgaan. 

Training Rots en Water in groepsverband

Tijdens een lessenreeks of training gaan we gedurende enkele weken op een (inter)actieve en speelse wijze aan de slag met een groep kinderen. Door te investeren in de groepsdynamiek pogen we de groepssfeer naar een hoger niveau te tillen.

 

Een lessenreeks wordt gegeven aan een klasgroep of aan een zelf samengestelde groep kinderen.

 

Bij een training laten we de groeidoelen van de groep en de individuele kinderen zoveel mogelijk aansluiten bij de noden die zich stellen. Thema's waarrond we werken kunnen uiteenlopend zijn: lichaamstaal, grenzen aanvoelen en grenzen aangeven, pesten en gepest worden, groepsdruk, mentale kracht,…

 

Praktisch:

 • Een training bestaat doorgaans uit 6 tot 8 sessies, verspreid over respectievelijk 6 tot 8 weken.

 • De groepsgrootte wordt in samenspraak vastgesteld.

 • Afhankelijk van de tijdsduur van de sessies, de lengte van de trainingsreeks en het aantal groepen wordt een vrijblijvende prijsofferte opgemaakt. 

 • Jullie voorzien zelf een geschikte ruimte waarin de training kan doorgaan.

bottom of page