Zoeken

Structuur zorgt voor rust

De laatste dagen werden overschaduwd door onduidelijkheid. Ook voor kinderen en jongeren is het niet eenvoudig om ineens om te gaan met heel wat vrijheid nu de lessen op school werden geschorst. Structuur aanbrengen blijkt op zo'n momenten heel helpend te zijn. Het zorgt voor rust.